“Thả Rùa về biển”

Ngày 02/10/2019, một chú rùa bị mắc vào lưới của ngư dân và trôi về tàu FSO PVN Dai Hung Queen đã được các Anh Em thuyền viên tàu giải cứu thành công. Hành động “Thả rùa về biển” là một hành động đẹp như một thông điệp kêu gọi sư chung tay bảo vệ môi trường, mong mọi người không xả rác xuống biển!

Share this story

Related Post

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Name *